|  |  | |
 
 
-
 
 
 

GICH WCF Varvara Island Julapp

KBL
n 22
05/02/2014

Bali of Barrayar

photo
edigree

 

GICH WCF Egoza roshka Flak*AP

KBL
ns 22
15/12/2009

Egosa

pht
edigree

 

Morkovka Island Julapp

KBL
d 22 09
11/06/2010

Bali of Barrayar

 

phot
edigree

   
 

ICH WCF Dos'yana Serebryanaya

KBS
fs 09
01/09/2011

Bali of Barrayar

photo
edigree

 

ICH Hurma Island Julapp

KBS
ds 2203
24/06/2012

Egosa

phot
edigree

 

ICH Schuka Island Julapp

KBS
ns 09
04/08/2013

Egosa

phot
edigree

 

GOLDEN DOME Zhdana

KBS
ny 2203
01/09/2014

Egosa

phot
edigree

 

 

to top


About cattery | | Russian version

2010. © Cattery urilian bobtail Island Julapp